Životinjska farma

Objavljeno: 2.8.2014..

Na farmi ćete zateći zaista velik broj životnja. Imamo ih preko 400 i to različitih vrsta. Niti jedan zoološki park ne bi se posramio naših životinjskih stanovnika.

Male gice
Vijetnamske svinje
Vijetnamske svinje

Srne
Koze
Kozlić i mladi gazda

Magarci
Ima li što slađe?
Brižna majka i mladi

Mlado pule i majka
Poni
Mlado pule i majka

Kozlić u dobrim rukama
Gosti
Djeca i životinje

Djeca i životinje
Djeca i životinje
Paun

Hranjenje životinja
Jeleni lopatari
Djeca u nošnjama

Magarci

22 od 22 slika (stranica 1 od 1)